Roskilde Husflidsforening:  

 

Tanken med Roskilde Husflidsforening, er at alle uanset alder og baggrund, skal mødes og snakke om behov og ønsker indenfor kreative ideer.

 

Så hermed en invitation til alle der har lyst til at arbejde med husflid, håndværk og design sammen med andre. mød op hver anden tirsdag. Næste mødedag er 27 februar -/ 13 marts -/ 27 marts-/10 april-/ 24 april som bliver vores sidste mødedag.

 

                        TIRSDAG  DEN  27 februar  kl. 18,30

                       i håndarbejdslokalet Absalons skolen Absalonsgade / Roskilde

 

Mød op til en uforpligtende aften i Roskilde Husflidforening, se mere på håndarbejdscafeen   

 www.roskilde.husflid.dk

roskilde@husflid.dk

Du er velkommen til at kontakte en fra arbejdsgruppen for at få mere at vide, eller melde dig ind i foreningen.  Navne og telefonnumre finder du under arbejdsgrupper mail bmr@post8.tele.dk